Statistik Agihan Zakat Mengikut Negeri

Home > Statistik Agihan Zakat

Sila klik pada negeri untuk papar maklumat statistik zakat.

NEGERI 2018 2017 2016 2015 2014
JOHOR - 293,178,449.62 296,999,713.65 244,238,743.65 191,443,569.34
KEDAH 178,463,803.20 - 162,732,368.00 144,955,284.85 110,840,195.47
KELANTAN 181,936,430.62 - 173,148,849.00 196,744,773.04 151,230,993.87
MELAKA 87,073,849.00 - 75,367,964.80 71,964,251.44 57,200,588.16
NEGERI SEMBILAN - - 102,867,136.92 96,935,984.93 97,785,893.00
PAHANG - - 134,066,490.00 113,421,941.00 109,052,421.09
PULAU PINANG - - 100,962,507.09 101,329,498.13 80,098,947.00
PERAK 171,489,516.00 - 143,832,214.00 164,264,513.67 130,316,694.70
PERLIS - - - 123,570,316.00 104,453,705.00
SELANGOR 829,878,020.00 - 697,494,013.00 676,251,478.00 595,114,122.00
TERENGGANU 163,138,683.29 - 165,894,689.77 122,041,037.35 79,195,981.72
SABAH 68,268,316.44 - 64,957,773.60 72,904,222.68 64,959,240.44
SARAWAK - - 48,363,149.00 44,984,662.00 40,506,983.00
WILAYAH PERSEKUTUAN - - 444,719,832.00 608,724,857.00 419,225,908.00

* Sumber : Majlis Agama Islam Negeri-Negeri (MAIN)
* Nilai agihan dalam Ringgit Malaysia (RM)