Statistik Kadar Nisab Zakat Harta

Home > Statistik Kadar Nisab Zakat Harta

Sila klik pada tahun untuk papar statistik kadar nisab terperinci Zakat Harta.

Negeri | Tahun 2017 2016 2015 2014 2013
1. JOHOR 14,917.87 - 12,286.79 - -
2. KEDAH 15,032.25 - - - -
3. KELANTAN 12,600.00 11,400.00 11,400.00 11,500.00 13,900.00
4. MELAKA 14,099.86 - 11,308.66 - -
5. NEGERI SEMBILAN 13,765.27 11,985.32 11,300.00 12,564.00 14,065.00
6. PAHANG 11,734.91 - 12,007.37 - -
7. PULAU PINANG 14,000.00 - 11,300.00 - -
8. PERAK 15,286.48 14,010.59 12,490.20 11,392.47 11,988.94
9. PERLIS 14,516.76 - 12,286.79 - -
10. SELANGOR 14,546.00 13,536.00 11,831.00 11,465.00 13,140.00
11. TERENGGANU 14,616.06 - 11,387.52 11,308.96 12,563.88
12. SABAH 13,600.00 - 10,900.00 - -
13. SARAWAK - - - - -
14. WILAYAH PERSEKUTUAN 14,083.00 12,335.00 11,308.00 12,223.00 14,066.00

* Sumber : Majlis Agama Islam Negeri-Negeri (MAIN)
* Nilai nisab Zakat Harta dalam Ringgit Malaysia (RM)

KLIK UNTUK PAPAR SEMUA TAHUN

SUMBER : Majlis Agama Islam Negeri